MyVinci - program edukacji na miarę XXI w.

Z miłości do dzieci, z pasji do rozwijania talentów.

Nasze dzieci kochają i podziwiają
Mozarta i Picassa.

Z fascynacją odkrywają magiczny świat
Leonarda da Vinci i Einsteina.

Ucząc się wielu języków rozwijają
piękne umysły i wielkie talenty.


MyVinci Preschool Biały Kamień:

Osiedle Eko Park, ul. Biały Kamień 7, 02 - 593 Warszawa, Polska
j.dycha@myvinci.edu.pl
(+48) 786-890-047

MyVinci School & Preschool Czerska:

ul. Czerska 14, 00 - 732 Warszawa
sekretariat@myvinci.edu.pl
(+48) 533-334-541

Jesteśmy niepubliczną placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Biura Edukacji m.st. Warszawy pod numerem 117/PPN oraz 177/PPN.

NEOBRIT EDUCATIONS LIMITED (Sp. z.o.o) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Sadowej 14, 05-410 Józefów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393863, NIP 1090002373, REGON 145802537