Klauzula informacyjna

Naszym priorytetem jest ochrona bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych. W tym celu, przedstawiamy Pani/Panu kluczowe informacje o Pani/Pana danych osobowych

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Neobrit Educations Limited z siedzibą pod adresem 464 Edgware Road, Londyn, W2 1AH, Anglia, Oddział w Polsce: 05-410 Józefów, ul. Sadowa 14.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawie ochrony danych osobowy w firmie Neobrit Educations Limitedzapraszamy do kontaktu pisemnego pod adresem firmy 464 Edgware Road, Londyn, W2 1AH, Anglia, Oddział w Polsce: 05-410 Józefów, ul. Sadowa 14, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość skontaktowania się z Panią/Panem w celu przesłania Pani/Panu informacji o ofercie handlowej bądź jakiejkolwiek innej informacji, o podanie której Pani/Pan się do nas zwróci. Powołując się na prawnie uzasadniony interes, informujemy o zbieraniu danych statystycznych i analizowaniu ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.myvinci.edu.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim Pani/Pana zgoda została udzielona, lub do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Formularz kontaktowy w sprawie usunięcia lub zmiany swoich danych osobowych

MyVinci Preschool Biały Kamień:

Osiedle Eko Park, ul. Biały Kamień 7, 02 - 593 Warszawa, Polska
j.dycha@myvinci.edu.pl
(+48) 786-890-047

MyVinci School & Preschool Czerska:

ul. Czerska 14, 00 - 732 Warszawa
sekretariat@myvinci.edu.pl
(+48) 533-334-541

Jesteśmy niepubliczną placówką wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Biura Edukacji m.st. Warszawy pod numerem 117/PPN oraz 177/PPN.

NEOBRIT EDUCATIONS LIMITED (Sp. z.o.o) Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Sadowej 14, 05-410 Józefów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000393863, NIP 1090002373, REGON 145802537